Какви грешки можем да допуснем при теглене на ипотечен кредит?

Ипотечният кредит е една от най-често срещани опции за финансиране на покупката на недвижим имот. Ето защо е много важно всички, обмислящи тази стъпка да се запознаят предварително с особеностите на този тип финансиране. В следващите редове ще намерите информация за най-често срещаните грешки при теглене на ипотечен кредит.  

Какво представлява ипотечният кредит? 

В същността си ипотечният кредит е вид заем, който се гарантира чрез недвижимо имущество. Най-честият повод за теглене на такъв тип кредит е за покупка на жилище. Възможно е обаче кандидатстване и поради нужда от допълнителни финансови средства за реализиране на инвестиционни намерения. 

Срокът, в който се изплаща заема зависи от условията на банката, но обикновено продължителността е до 35 години. Именно поради дългия срок, в който се изплаща и размера на отпусната сума, специалистите препоръчват предварителното запознаване със спецификите на външното финансиране, за да се избегне възможността от допускане на грешка. 

Най-често срещаните грешки 

Не смятате допълнителните разходи и такси 

Тегленето на допълнителни средства за финансиране на покупка на нов дом изисква известна финансова подготовка. Освен сума, предвидена за самоучастие, е желателно да си заделите допълнителни средства, които да използвате за покриване на непредвидените разходи. Много често кредитоискателите забравят за допълнителните такси, свързани с процеса по кандидатстване за ипотечен кредит. Такива биха могли да бъдат банковите такси, както и  комисионното възнаграждение на консултанта по недвижими имоти, нотариалната такса, общинска такса, такса за оценка на имота и т.н. Включете в сметките си и разходите, които биха могли да възникнат след покупката на имота като ремонт и обзавеждане на новия ви дом.  

Не проверявате подробно пазара на недвижими имоти 

Сред най-често срещаните пропуски на купувачите е и недостатъчното проучване на състоянието на имотния пазар. Пазарът на недвижими имоти се развива динамично, а неговото развитие зависи от редица социални, политически и икономически фактори. Ето защо преди да се впуснете в търсене на жилище, трябва да проверите какво е съотношението между търсенето и предлагането в момента – фактор, който има силно влияние върху цените на имотите. 

Не работите със специалист 

За да сте сигурни, че вземате най-доброто решение към този момент, задължително трябва да чуете мнението на професионалистите в сферата. Консултантите на елитни имоти са наясно както със състоянието на имотния пазар, така и с цените на предлаганите жилища. Те могат да ви дадат ценни съвети и насоки относно това доколко е подходящ моментът за покупка на имот и теглене на ипотечен кредит. Част от компетенциите на брокерите е свързана и с юридическата им подготовка и умението им за боравене с документация, съпътстваща сделката по покупко-продажба.  

Неподходящи условия 

Различните банкови институции имат собствени политики и предлагат различни условия за отпускането на ипотечен кредит. Затова е много важно предварително да се запознаете с офертите на банките за отпускане на заем за покупка на недвижим имот. Част от тези условя са общовалидни, докато други се отнасят само за съответната кредитна институция. Задължителни изисквания за кандидатите за кредит е те да са пълнолетни граждани, да са здравно осигурени, да са на постоянен трудов договор, да не се намират в изпитателен срок и да имат добра кредитна история.  

Някои банки въвеждат допълнително възрастово ограничение за кандидатът за кредит, а именно кредитоискателят да не е на повече от 70 години към датата на изтичане на срока на кредита.  

Липса на застраховка 

Често подценяван елемент от процеса по теглене на ипотечен кредит е застраховката. За допълнителна сигурност и спокойствие, специалистите препоръчват този етап от процеса по теглене на кредит да не се пропуска. Нейната роля е свързана с покриването на риска от постоянна неработоспособност или смърт на кредитополучателя. Така в случай на непредвидени обстоятелства, на семейството на кредитоискателя няма да се налага да покрива допълни разходи.  

Без предварително одобрение

В случай че сте решили да ползвате външно финансиране за покупката на новия си дом, то трябва да сте наясно, че преди да пристъпите към търсене и избиране на жилище, трябва да сте сигурни в сумата, която банката може да ви отпусне. В противен случай може да се окаже, че сте намерили дома на вашите мечти, но сумата, която банката може да ви заеме е недостатъчна за неговата покупка. За да избегнете неприятната ситуация, то първо кандидатствайте за ипотечен кредит, за да сте наясно с бюджета, с който разполагате.

Не сте запознати с подробностите по договора 

Друг сериозен пропуск, който купувачите могат да допуснат е незапознаването с условията, записани в споразумението за отпускане на кредит. Нека обемната документация не бъде поводът, който ще ви откаже от внимателното изчитане на всички детайли по договора. Все пак възнамерявате да се обвържете дългосрочно и надали бихте желали да се окажете неприятно изненадани в даден момент. Поискайте съдействието на вашия консултант и не се притеснявайте да задавате доуточняващи въпроси.

Дни на отворените врати в нов затворен комплекс с басейн в кв. Възраждане
Контактна форма

Запитване