Процес на обслужване

Процес на обслужване

1. Задание. Цели и договор.

2. Анализ. Пазар и позициониране.

3. Стратегия концепция и маркетинг

4. Реализация Продажби

5. Дългосрочно партньорство

Ако желаете повече информация, свържете се с нас

Контактна форма

Запитване